Sverige att slå ner på barns äktenskap

En rapport som beställts av den svenska regeringen föreslår sätt att göra det svårare för barnföräldrar från utlandet att bli erkända i Sverige, men kritiker säger att det inte räcker med ett fullständigt förbud.
Den lagliga äktenskapliga åldern i den nordiska nationen är 18, men för närvarande erkänner landet barnföräldrar om de inträffat utomlands och ingen part har länkar till Sverige. Det nya förslaget skulle innebära att Sverige inte erkänner äktenskapet om en av parterna är under 18 vid ankomsten till det skandinaviska landet.

Om personen har blivit 18 vid den tidpunkt då de kommer till Sverige kommer dock erkännandet av äktenskapet inte att påverkas. Regeringsutredaren Mari Heidenborg hävdade att eftersom flera EU-länder tillåter äktenskap vid 16 års ålder är ett allmänt förbud inte möjligt:

“Det skulle riskera en konflikt med de europeiska konventionerna om rätten till liv och privatliv”.

Utredaren sade också att en nuvarande undantagsregel bör förbli på plats. Den här regeln innebär att äktenskap av EU-medborgare i länder där det är lagligt att göra det vid 16 års ålder erkänns i Sverige. Att undanröja undantaget kan skapa konflikter med EU: s regler om fri rörlighet.

Välgörenhet GAPF är besviken över förslaget och anser att det borde gå vidare.

“Sverige måste dra en linje och säga att barnföräldrar är helt förbjudna. Förslaget känns som ett steg framåt och sju steg tillbaka, säger grundare Sara Mohammad.

“Sverige borde fokusera på sitt eget land och sina egna lagar, och om det finns misslyckanden på EU-nivå, bör Sverige driva frågan framåt och inte backa. Det ska stå upp för barns rättigheter.”

Unicef ​​var dock mer positiv.

“Om det finns en konflikt mellan FN: s barnkonvention och EU-lagstiftning, anser vi att barnkonventionen alltid ska ha företräde. Men i allmänhet är förslaget ett steg i rätt riktning och i enlighet med barnkonventionen” Unicefs huvud sakkunnig i sverige Christina Heilborn sa.

Enligt Migrationsverket var det 132 gifta barn som bor i Sverige från och med 2016.

Den svenska regeringen hävdade att det välkomnade förslaget, som skulle kunna träda i kraft senast januari 2019.