Handla om

Condirector är den främsta informationskällan, bryter nyheter och råd som täcker frågor som är viktiga för småföretag. Tillsammans med den ordinarie redaktionen har webbplatsen 400 + vetted experter som frivilliggör sina kunskaper, insikter, framgångar och misslyckanden. Det är en av de mest populära och mest trafikerade oberoende destinationerna på webben, som är inriktade på småföretag.